โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563
นโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และตามมาตรการการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา (Reopening) 6 มิติ
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรมผ่านเกณฑ์การประเมินตนเองก่อนเปิดเรียนผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+)
มาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ (Zoom)
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
พูดคุยสายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน (1033/0) 12 พ.ค. 59
จากใจทหารชายแดนใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี (854/0) 28 ธ.ค. 59
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน