โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่จบการศืกษาระดับชั้นอนุบาล3 ปีการศืกษา2564
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2565
ประกาศ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2566
ประกาศ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศ กำหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2564
ข่าวการศึกษา
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
พูดคุยสายตรงผู้อำนวยการโรงเรียน (1287/0) 12 พ.ค. 59
จากใจทหารชายแดนใต้ ค่ายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปัตตานี (1134/0) 28 ธ.ค. 59
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER