รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนประภัสสรคุณธรรม
99/99 หมู่ 2   ตำบลทับมา  อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
เบอร์โทรศัพท์ 038021763-5, 0899383301, 0843621281
Email : pskschool@yahoo.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :